Antwoord

Nee, wij gaan uit van de gegevens zoals deze vermeld staan in de KvK.

Is uw vraag beantwoord?