Antwoord

Dit is de wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie zoals het in het Handelsregister van het KVK staat geregistreerd. Deze heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen voor uw organisatie. Controleer of de wettelijk vertegenwoordiger(s) volledig, beperkt of gezamenlijk bevoegd zijn. Als u een overeenkomst aangaat met betrekking tot eHerkenning dan dient de wettelijk vertegenwoordiger volledig bevoegd te zijn. Mocht de wettelijk vertegenwoordiger(s) van uw organisatie volgens het Handelsregister van het KVK beperkt of gezamenlijk bevoegd zijn, dan is het volgende van toepassing:

  • bij aanvragen van eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 2 en 2+ volstaat het ondertekenen door minimaal 2 beperkte of gezamenlijke bevoegden.
  • bij aanvragen van eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 dient minimaal de meerderheid van alle beperkte/gezamenlijke bevoegden de aanvraag te ondertekenen.
Is uw vraag beantwoord?