Antwoord

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt via het RVO aangeboden, daar heeft u, als intermediair, dus ook een ketenmachtiging van nodig van uw relaties. Controleer in de Beheermodule welke machtiging u al gekregen heeft van uw relaties. U heeft een algemene bevoegdheid, of een dienstverlenersmachtiging van het RVO nodig.

Heeft u deze machtiging nog niet ontvangen van uw relatie? Dan kunt u deze aanvragen volgens de instructies. Vergeet dan niet om de ‘oude’ ketenmachtiging te verwijderen om dubbele registraties te voorkomen.

Het RVO biedt momenteel geen andere diensten aan via ketenmachtigingen.

Is uw vraag beantwoord?