Antwoord

Met een regulier eHerkenningsmiddel op niveau 3 kunt u voor meer dan alleen de belastingdienst inloggen. Denk aan het UWV en het PMT. Klik hier voor een overzicht van alle dienstverleners die zijn aangesloten op het eHerkenningsstelsel. De compensatie geldt alleen voor een eHerkenningsmiddel 3 dat enkel gebruikt kan worden bij diensten van de belastingdienst.

Is uw vraag beantwoord?