Antwoord

We-ID hecht het hoogste belang aan een zorgvuldige en veilige omgang met uw data. In het kader van eHerkenning zijn wij volgens het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We-ID is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die wij verwerken. In die hoedanigheid houden wij ons aan de toepasselijke privacywetgeving. Verder houdt deze verantwoordelijkheid in dat We-ID de rechten van de betrokkenen waarborgt en streeft naar een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau. Doordat We-ID verantwoordelijke is in het kader van eHerkenning hoeft u geen verwerkersovereenkomst met ons te sluiten. Meer informatie kunt u vinden op de website van het afsprakenstelsel.

Is uw vraag beantwoord?