Antwoord

Een ketenmachtiging is niet persoonsgebonden maar een “verbinding” tussen twee bedrijven. Namelijk dat het bedrijf, dat als intermediair optreedt, mag inloggen namens de relatie bij de desbetreffende dienstverlener. 

Ter voorbeeld: Er zijn twee beheerders aanwezig vanuit het bedrijf dat als intermediair optreedt. Elke beheerder beheert zijn/haar eigen ketenmachtigingen, op het moment dat een van de twee beheerders uit dienst treedt dan blijven de ketenmachtiging(en) actief omdat de ketenmachtiging bedrijfsgebonden is. De beheerder die overblijft kan dan altijd de ketenmachtigingen overnemen en eventueel overdragen indien dit gewenst is.  

Is uw vraag beantwoord?