Antwoord

Nee, dit is niet mogelijk. Om als intermediair met een ketenmachtiging voor uw klant te kunnen inloggen heeft u een regulier eHerkenningsmiddel op niveau 3 nodig. Deze kunt u hier aanvragen.

Is uw vraag beantwoord?