Antwoord

Wanneer u een contract afsluit voor eHerkenning, Ketenmachtigingen of een beheermodule met We-ID, sluit u een zakelijke overeenkomst af. Hierbij gelden de bepalingen in de overeenkomst en de algemene voorwaarden van We-ID. 

Contracten voor eHerkenningsmiddelen worden altijd stilzwijgend verlengd met één contractsperiode. Dit betekent dat de periode van verlenging afhankelijk is van uw eerste contract. Indien u een contract heeft afgesloten voor 36 maanden, zal de verlenging ook voor 36 maanden zijn.  

Is uw vraag beantwoord?