Antwoord

Iedere aanvraag (of wijzigingsverzoek) moet worden ondertekend door een of meerdere bevoegden. Wie bevoegd is/zijn is afhankelijk van wat u aanvraagt.

Op het contract of de aanvraag staat aangegeven door wie deze ondertekend moet worden.

Tip: aanvragen van extra middelen e/o vele wijzigingsverzoeken kunnen ook door de Beheerder via de Beheermodule worden afgehandeld. Ondertekening is dan (veelal) niet nodig omdat de beheerder al heeft ingelogd met eHerkenning.

Is uw vraag beantwoord?